From telling to asking

Vad får människor att vilja utvecklas?
Att säga jag kan, jag vill, jag vågar.

 

Vår övertygelse handlar om att alla människor vill vara delaktiga och har sina egna lösningar. Vi behöver bara vara nyfikna och ställa frågor som får dem att växa. Att jobba med ett Lösningsfokuserat förhållningssätt utgår ifrån att finna människors styrkor och att bygga på det som fungerar. I sådana miljöer kan vi närma oss vår fulla potential.

 

 

 


THUNBLOM/LARSSON

Vi arbetar med och utbildar i ett förhållningssätt som skapar förutsättningar och miljöer där människor kan, vill och vågar. Vissa skulle kalla det för ledarskap andra skulle säga coachande förhållningssätt. Vi kallar det för Lösningsfokus.

Vi träffar dagligen skolor, rektorer, pedagoger, elever och föräldrar som vill lära sig mer om hur detta fungerar och hur det kan göra skillnad i en så pass komplex organisation som skolan.


FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Ett klimat där människor kan, vill och
vågar bygger på tilltro,nyfikenhet och
resursinriktad feedback.

I grunden finns en idé om människan som kompetent och i våra samarbeten utgår vi ifrån nedanstående;

Vi tror att alla människor har resurser
Vi fokuserar på det som fungerar
Vi utgår ifrån att alla människor vill något
Vi tror att alla människor har olika vägar att ta sig till målet
Vi har tilltro till att människor har sina egna lösningar
Vi vet att alla människor vill driva sin process
Vi vet att människor vill vara delaktiga


TJÄNSTER – Utbildningar

Coachande Förhållningssätt – Grundutbildning

Hur kan vi hjälpa elever att äga sin egen kunskapsprocess? Hur kan vi få våra elever att bli mer medvetna om sina styrkor och hitta egna strategier för att lyckas i skolan. Denna utbildning handlar om hur vi kan coacha elever mot sina mål och hjälpa dem hitta sin inre motivation. Att skapa samarbete och bygga relation är centrala begrepp och du får chansen att prova nya verktyg för att tydliggöra användbara processer i det vardagliga arbetet. Redan efter första tillfället kommer du kunna testa dina nya kunskaper där det är angeläget för dig.
Upplägg: 16 timmar och är uppdelat på 4 tillfällen.
Målgrupp:
Förkunskaper:
”Utbildningarna i Lösningsfokus har haft enorm betydelse för mig i min yrkesroll och i min verksamhet men även för mig personligen. Det är nästintill omöjligt att inte smittas av Martins och Mikaels entusiasm och engagemang. Varje kurstillfälle har inneburit en enorm dos energipåfyllnad. Efter varje kurstillfälle har jag fått med mig verktyg och inspiration som jag direkt tillämpat i min verksamhet, exempelvis i samtal med elever eller i handledning av personal. Andra verktyg har jag enkelt anpassat efter våra behov och förutsättningar.Det är utan överdrift dessa kurstillfällen som gett mig bränsle att bemöta och utmana de dilemman jag stått inför.”
Cathrin Wrigsell, Rektor Klara Gymnasium samt specialpedagog Thoren Business school (Lösningsfokus i klassrummet steg 1 och 2 samt fördjupningskurs).

Konfliktlösning

Kontakta oss för mer info

Coachning/Handledning

Kontakta oss för mer info

TJÄNSTER – Konsulttjänster

Supportgrupper

Modellen bygger på det grundläggande paradigmet att det är mer effektivt att arbeta för ett önskat beteende än mot ett oönskat. Metoden utvecklades från början i Storbritannien av Sue Young och när den utvärderades fann man att mobbningen upphört helt i hela 94 % av fallen. Man såg även att metoden hade en långsiktig effekt, stämmer med skolans värdegrund och upplevdes som enkel och tidssparande av utförarna.
Upplägg: Utbildningen omfattar 2 heldagar och vänder sig till skolpersonal som vill jobba för att motverka mobbning och kränkande behandling. Inga förkunskaper krävs.
Målgrupp:
Förkunskaper:
”Jag hade ingen aning om att jag hade så många vänner”
Citatet kommer från en av de elever som blivit hjälpt av metoden 2 dagar efter interventionen med ”Supportgrupper”. Mobbningen hade inte bara upphört helt både i och utanför skolan utan eleven hade även en ökad känsla av vänskap från flera håll. En vecka senare berättade eleven att det kändes som att saker var ännu bättre. Vid samtal med elevens mamma berättade hon att ”min pojke mår bra igen och vill tillbaka till skolan varje morgon.

Implementering av coachande förhållningssätt

Här byggs upplägget helt tillsammans med kund.
Kontakta oss för mer info eller diskussion

Ledarskapsutbildning

Vi bygger utbildning för dig och din ledningsgrupp, utifrån era behov och var ni vill någonstans men alltid med förhållningssättet som grund.
Kontakta oss för mer info eller diskussion

 


KONTAKT

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande